Projekty NFHCH

Rekonstrukce věží kostela sv. Mikuláše v Chebu

Myšlenka rekonstrukce věží kostela byla přítomná od samého počátku fungování nadačního fondu. Měla odstranit šrám, který utrpělo panorama města při jednom z posledních leteckých náletů v roce 1945.

Obnova božích muk

Neobvyklý kamenný artefakt se stal centrem zájmu členů nadačního fondu.

Rekultivace parku v Podhradu

V Podhradu, na konci ulice Ke křížům je odpočinkové místo s několika smírčími kříži a kamenným podstavcem, na kterém kdysi stála socha sv. Jana Nepomuckého.

Obnova vyhlídkového altánu na Zlatém vrchu

Po vyhlídkovém altánu zbyly na Zlatém vrchu v Chebu pouze patky sloupů. Stal se proto dalším z objektů, který vybrali členové správní rady nadačního fondu k obnově.

Nadační fond rekultivoval hřbitov Krásné Lípy

Ze zdevastovaného prostoru, jehož zkáza nastala kvůli blízkosti železné opony, se stalo důstojné pietní místo v srdci sjednocené Evropy

Adopce hrobu s náhrobkem od chebského rodáka

Hrob germanisty, profesora pražské univerzity Ferdinanda Dettera je ozdoben unikátním náhrobkem, postaveným sochařem Adolfem Mayerlem, který se narodil v Chebu jako syn místního proslulého hrnčíře. Vystudoval keramickou školu v Teplicích a stal se mistrovským žákem J. V. Myslbeka na pražské Akademii.

Velká křížová cesta v Hrozňatově

Nadační fond Historický Cheb, který instaloval tuto informační tabuli, bude usilovat o znovuobnovení celé poutní cesty se všemi jejími zastaveními.

Úpravy památníku židovského hřbitova

V tomto případě nadační fond vyslyšel návrh obyvatelky Chebu a po zjištění stavu památníku se správní rada ujala nápravy zanedbaného stavu pomníku.

Chebská lavička v Marktredwitz

Umístit vlastními náklady lavičku u chebské kašny v blízkosti Egerlandského muzea v Marktredwitz shledala správní rada jako přínosné rozšíření aktivity, a tím i informace o své existenci a činnosti, za hranice města.

Odpočinkové zákoutí, kterému dominuje Goethova lavička

Pod hrází přehrady Skalka vzniklo za pomoci Nadačního fondu Historický Cheb a ve spolupráci s další městskou nadací Chebský Les, která finančně přispěla na rekultivaci tohoto prostoru, příjemné zákoutí, kterému dominuje Goethova lavička.