Projekty NFHCH

Rekonstrukce věží kostela sv. Mikuláše v Chebu

Myšlenka rekonstrukce věží kostela byla přítomná od samého počátku fungování nadačního fondu. Měla odstranit šrám, který utrpělo panorama města při jednom z posledních leteckých náletů v roce 1945.

Rekonstrukce památníku Zemského sněmu Chebanů

Obnovu stoletého památníku v lesoparku na Zlatém vrchu v Chebu si přál starosta města Antonín Jalovec jako dárek ke svým padesátým narozeninám. K tomuto účelu založil na portálu DONIO veřejnou sbírku, ve které vyzval všechny své přátele a známé aby místo dárku věnovali libovolnou částku na opravu této památky. Výtěžek sbírky poukázala firma DONIO na účet Nadačního fondu Historický Cheb.

Obnova křížku v Podhradu

Spolupráce Nadačního fondu Historický Cheb se Stanislavem Kučerou pokračuje.

Oprava božích muk v Podhradu úspěšně dokončena

Opravená boží muka jsou díky daru zpět na svém místě.

Boží muka v Podhradu

Boží muka v Podhradu našla svého patrona

Kronika města Chebu z roku 1743

Návrat ztracené kroniky do Chebu - skvělý počin nadačního fondu

Prohlídková trasa v městském špejcharu

Tesařský mistr z Německa věnoval Chebu modely unikátních krovů

Vzpomínáme na Antona Harta

Nadační fond Historický Cheb ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky pořádal na podzim 2019 několik vzpomínkových akcí k připomenutí osobnosti Ing. Antona Harta.

Mezinárodní konference a setkání odborníků na historické krovy

V Kulturním centru Svoboda v Chebu se ve dnech 17. – 19. října 2019 sejdou odborníci na historické krovy, kteří budou diskutovat o možnostech prezentace a zpřístupňování historických krovů.

Prezentace nadačního fondu v Norimberku

Prezentace nadačního fondu v Norimberku

Obnova božích muk

Neobvyklý kamenný artefakt se stal centrem zájmu členů nadačního fondu.

Nadační fond Historický Cheb nabízí k zapůjčení výstavu o chebských krovech

Historické krovy – chebský fenomén je česko-německá výstava, kterou Nadační fond Historický Cheb aktuálně nabízí k zapůjčení. Tuto možnost mohou zájemci využít až do května 2018

Rekultivace parku v Podhradu

V Podhradu, na konci ulice Ke křížům je odpočinkové místo s několika smírčími kříži a kamenným podstavcem, na kterém kdysi stála socha sv. Jana Nepomuckého.

Úpravy památníku židovského hřbitova

V tomto případě nadační fond vyslyšel návrh obyvatelky Chebu a po zjištění stavu památníku se správní rada ujala nápravy zanedbaného stavu pomníku.

Velká křížová cesta v Hrozňatově

Nadační fond Historický Cheb, který instaloval tuto informační tabuli, bude usilovat o znovuobnovení celé poutní cesty se všemi jejími zastaveními.

Nadační fond rekultivoval hřbitov Krásné Lípy

Ze zdevastovaného prostoru, jehož zkáza nastala kvůli blízkosti železné opony, se stalo důstojné pietní místo v srdci sjednocené Evropy

Otevřeli jsme příjemné zákoutí

V lednu 2017 jsme pod hrází přehrady Skalka slavnostně otevřeli příjemné zákoutí, kterému dominuje Goethova lavička.

Adopce hrobu s náhrobkem od chebského rodáka

Hrob germanisty, profesora pražské univerzity Ferdinanda Dettera je ozdoben unikátním náhrobkem, postaveným sochařem Adolfem Mayerlem, který se narodil v Chebu jako syn místního proslulého hrnčíře. Vystudoval keramickou školu v Teplicích a stal se mistrovským žákem J. V. Myslbeka na pražské Akademii.

Chebská lavička v Marktredwitz

Umístit vlastními náklady lavičku u chebské kašny v blízkosti Egerlandského muzea v Marktredwitz shledala správní rada jako přínosné rozšíření aktivity, a tím i informace o své existenci a činnosti, za hranice města.

Odpočinkové zákoutí, kterému dominuje Goethova lavička

Pod hrází přehrady Skalka vzniklo za pomoci Nadačního fondu Historický Cheb a ve spolupráci s další městskou nadací Chebský Les, která finančně přispěla na rekultivaci tohoto prostoru, příjemné zákoutí, kterému dominuje Goethova lavička.