Sebemenší dar do správných rukou může změnit mnohé

Proč podpořit právě náš fond?

Chráníme, renovujeme a spravujeme unikátní historické památky v našem městě.

Jak nás podpořit?

 • Sdílejte informace o fondu a jeho projektech na facebooku nebo twitteru.
 • Přijďte si prohlédnout krovy.
 • Kupte si knihu o krovech.
 • Zašlete finanční dar v libovolné výši na naše bankovní konto

Č. účtu: 0-5539910/8030
IBAN: CZ41 8030 0000 0000 0553 9910
BIC: GENOCZ21

Příspěvky poskytnuté nadačním fondem v roce 2021

Na základě usnesení č.55/5/2020 správní rada schválila poskytnutí příspěvku 302.500,- Kč akademickému malíři Jaroslavu Šindelářovi na autorské restaurování níže uvedených obrazů umístěných v ambitu poutního místa Maria Loreto:

 • Svatba v Káni Galilejské, Korunování Panny Marie, Klanění Tří králů, Nanebevzetí Panny Marie, Immaculata.

Dary poskytnuté nadačnímu fondu v roce 2021

Správní rada nadačního fondu děkuje:

 • bance Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfsalz eG za poskytnutý finanční dar ve výši 50tisíc Kč. Dar určený na vydání německé mutace knihy Historické krovy – chebský fenomén předal nadačnímu fondu Ing. Pavel Rauscher, ředitel chebské pobočky banky
 • panu Stanislavu Kučerovi za finanční dar ve výši 82.472,-Kč, který byl použit na rekonstrukci Božích muk v Podhradu
 • Güntheru a Marii Jubovým z Waldsassenu za finanční dar 200 EUR
 • panu Vítu Lodrovi, členu chebské pobočky Klubu českých turistů, který každoročně přispívá na činnost fondu částkou 2.500,- Kč

Příspěvky poskytnuté nadačním fondem v roce 2020

Na základě usnesení správní rady per rollam č.1/29062020 bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku Farnímu sboru ČCE v Chebu výši 30.000,- Kč na opravu varhan zn. Steinmayer, umístěných v kostele Pokoje, v ul. 26. dubna v Chebu.

Sponzorské dary nadačnímu fondu v roce 2020

Správní rada nadačního fondu děkuje:

 • správní radě Nadace Chebský les za udělení příspěvku ve výši 3.350 EUR, poskytnutého na vytvoření tiskového pdf. knihy Historické krovy v německé mutaci
 • panu Vítu Lodrovi, který jako každý rok přispěl fondu částkou 2.500,- Kč
 • panu Antonu Hartovi, synovi Ing. Antona Harta, který věnoval fondu 250 EUR

Dary budou použity na projekty a činnost fondu.


Příspěvky poskytnuté nadačním fondem v roce 2019

Na základě usnesení správní rady č.53/3 bylo schváleno poskytnutí níže uvedených finančních příspěvků v celkové výši 331.500,-Kč těmto žadatelům:

 • Mgr. Marie Mudrová a PhDr. Jakub Formánek, členové přípravného výboru Týdne s židovskou kulturou požádali o dofinancování koncertu, pořádaného jako připomínku 75. výročí holocaustu ve výši 90tis. Kč. V tomto případě se nadační fond stal partnerem celého projektu..
 • Spolek Maria Loreto požádal o příspěvek na opravu tří obrazů v ambitu poutního místa Maria Loreto. Po dohodě byl nakonec příspěvek ve výši 181,5tis. Kč přidělen přímo akademickému malíři Jaroslavu Šindelářovi, resp. jeho firmě NEGEBU. Pan Šindelář je autorem obrazů a jejich opravu uskuteční do konce dubna 2020.
 • Petr Jaška, který už několik let restauruje bývalou tvrz v Pomezné, žádal fond o pomoc s financováním rekonstrukce kamenného zápraží. Správní rada se shodla na výši na příspěvku ve výši 30tis.Kč.

Dary poskytnuté nadačnímu fondu v roce 2019

 • Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfsalz eG, pobočka Cheb
  Správní rada nadačního fondu děkuje bance Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfsalz eG za poskytnutý finanční dar ve výši 50tisíc Kč. Dar určený na podporu činnosti předal nadačnímu fondu Ing. Pavel Rauscher, ředitel chebské pobočky banky.
 • Správní rada nadačního fondu děkuje panu Vítu Lodrovi, členu chebské pobočky Klubu českých turistů, který pravidelně každý rok přispívá na činnost fondu částkou 2,5tisíc Kč.
 • Správní rada děkuje společnosti Lesy Cheb, která v letošním roce podpořila fond dodáním materiálu na stavbu repliky nejstaršího krovu v Čechách.

Děkujeme všem, kteří nás už podpořili

 • ALGON PLUS a.s.
 • APS s.r.o.
 • APT Skalná, s. r. o.
 • ASP služby, spol. s.r.o.
 • Bohemia Lignum, s.r.o.
 • Bruckert - betonové komponenty, s. r. o.
 • Chebská krajanská rada - Egerer Landtag
 • ESTO Cheb s. r. o.
 • František Linda
 • Hana Neústupná
 • HF Czechforge s.r.o.
 • IVA Leasing s. r. o.
 • J&B Invest s.r.o. - Jan Novotný
 • Jan Novotný
 • Jan Svoboda
 • Jiří Jabulka
 • Jiří Rak
 • Josef Benka
 • Jozef Czorba
 • Ladislav Jakl
 • LAGARDE SPEDITION spol. s.r.o.
 • Luděk Vystyd
 • Manželé Vaštovi
 • Martin Záboj
 • Metrostav a.s.
 • Michal Pospíšil
 • Miroslav Pavlák
 • Miroslav Plevný
 • Pavel Doucha
 • Pavel Vanoušek
 • Pegisan s. r. o.
 • Pracant, s. r. o.
 • Římskokatolická farnost Cheb
 • Schneeberger Mineralgusstechnik s. r. o.
 • SLOT Game a. s.
 • Stanislav Krtouš
 • TEREA Cheb s.r.o.
 • Ulrika Hart
 • Václav Jakl
 • Vít Lodr

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku