Další odborníci z Akademie věd ČR zkoumali chebské krovy

V rámci pokračujícího projektu Technologické agentury ČR na průzkum a využití potenciálu historických krovů pro rozvoj vzdělávání a turistického ruchu navštívili chebské krovy odborníci z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Jejich prací bylo pomocí nejmodernějších prostředků zjišťovat vnitřní poškození historického dřeva dřevokazným hmyzem a houbami.

Ing. Michal Kloiber, Ph.D. se spolupracovníky zde během několika dnů provedli diagnostický průzkum poškození krovu Minettiovského domu čp. 474 na hlavním náměstí a dřevěných konstrukcí v přízemí sýpky bývalého městského dvora v Hradební ulici. Moderní metody, které používají, dokážou identifikovat masivní poškození vnitřního dřeva i u trámů, jejichž povrch vypadá naprosto nepoškozený a vizuálními, poklepovými metodami nebo zapichováním ostrého trnu se zdají být naprosto zdravé. Tzv. rezistograf dokáže zatlačovat několik milimetrů tlustou jehlu do hloubky desítek centimetrů a přitom exaktně měřit odpor, který jí klade dřevo trámu a podle toho určovat jeho stav. Naproti tomu tzv. endoskopie umožňuje po vyvrtání otvoru přímo sledovat strukturu vnitřního dřeva pomocí mikrokamery a tak vizuálně ověřovat zjištění předchozích průzkumů.

Velkým významem takových průzkumů je bez větších destruktivních zásahů velmi přesně stanovit rozsah poškození historických trámů a tak již ve fázi předprojektové a projektové přípravy mnohem  podrobněji rozhodnout o nutnosti jejich tesařských oprav. Tím se podaří uspořit velké finanční prostředky a předejít časovým a materiálovým problémům při vlastní realizaci obnovy.

Mgr. Michal Panáček
Odborný vedoucí projektu TAČR

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku