Mezinárodní konference odborníků na historické krovy

Mezinárodní konference odborníků na historické krovy

V rámci mezinárodního projektu „Historické krovy měst Cheb a Hof – tesařská tradice napříč hranicemi“ se v Kulturním centru Svoboda v Chebu ve dnech 17. – 19. října 2019 konalo konferenční setkání odborníků na historické krovy. Ti se sešli, aby diskutovali o možnostech vhodné prezentace a šetrného zpřístupňování historických krovů v různých typech objektů ve vztahu například k jejich technickému stavu, jejich vlastníkům a také s ohledem na další okolnosti, které zpřístupňování památek doprovázejí.

Oproti očekávaným cca 50 účastníkům celkový počet zájemců o tuto problematiku vyšplhal k číslu 78. Silné zastoupení mělo Německo, mezi 35 účastníky byli zástupci bamberské university, technické university München, bamberského krajského úřadu oddělení památkové péče, kunsthistorici, stavební inženýři a zástupci památkových ústavů různých spolkových zemí. Další zahraniční odborníci přijeli ze Slovenska a Rakouska. Z České republiky se sjeli specialisté například z Českého Krumlova, Telče, Hradce Králové, Prahy, Brna, Valašského Meziříčí či Českých Budějovic. Co se jejich profesí týče, byli tu architekti, stavební historici, památkáři, tesařští mistři, stavební inženýři a zástupci výzkumných i vzdělávacích organizací. Ve čtvrtek a v pátek probíhal konferenční program, v sobotu pak celodenní exkurze po chebských krovech.

Organizátoři akce - město Cheb, Nadační fond historický Cheb a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Centrum Telč, který zajišťoval odborný program, končili konferenci spokojení. Většina účastníků se vyjádřila pochvalně nejen k bohatému a profesně inspirativnímu programu, ale i k samotné organizaci akce.

Konferencí byl ukončen celoroční projekt zaměřený na oslavu 700. výročí vzniku nejstaršího krovu v Čechách. Aktivity spojené s chebskými krovy ale nekončí, potenciál této unikátní památky je stálou pobídkou k dalšímu konání.

 

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku