Omítková dílna

Cheb – přístřešek s chlebovou pecí

OMÍTKOVÁ DÍLNA

Záměr:           

Omítnutí stěn přístřešku s chlebovou pecí, jehož střechu nese zmenšená replika pěti příčných vazeb nejstaršího krovu v ČR postaveného nad presbytářem františkánského kostela Zvěstování Panny Marie v Chebu v roce 1319. Replika krovu byla vyrobena jako ukázková konstrukce v rámci veřejné tesařské dílny v roce 2019. V rámci zachování koncepční a řemeslné integrity stavby je cílem vytvořit omítky také jako materiálovou a vizuální repliku autentických omítek ze stejné doby, zachovaných na františkánském kostele. V ploše před ústím chlebové pece bude zároveň vytvořen vzorek lité maltové podlahy podle historických vzorů.

 

Místo:   Komunitní zahrada, parcela p. č. 149/1, k. ú. Cheb, Májová ulice.

Termín:  Pondělí 18. –  Sobota 23. května 2020

Pořadatel:  Nadační fond Historický Cheb ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AVČR, v. v. i.

Spolupráce s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. probíhá v rámci Strategie AV21 - Město jako laboratoř změny a bezpečné stavby.

 

Vedení dílny:   Filip Trunečka – řemeslné provedení omítek, prováděcí instruktáž

Michal Panáček – koncepce a organizace dílny, odborné vedení

Jan Válek – vápenné technologie, odborné vedení

Jiří Benda – zajištění a vedení realizace stavby

Marcela Brabačová – Nadační fond Historický Cheb, zadavatel stavby

 

Vzorová omítka:       Zachované středověké exteriérové omítky na vnější straně severovýchodní stěny jižní lodi trojlodí františkánského kostela Zvěstování Panny Marie v Chebu datované do rozmezí let 1300-1320. Nejpozději roku 1415 se staly součástí interiéru věže,  která byla přistavěna do JV rohu ke styku presbytáře s lodí, a zůstaly tak zachovány ve výjimečně autentickém stavu bez pozdějších úprav nebo oprav.

 

Program:                 

  1. 5. Pondělí – příjezd do Chebu, příprava stavby a vybavení, zajištění stavebního materiálu, hašení vápna a příprava malty pro omítání vnějších stěn, návštěva vzorové omítky ve františkánském klášteře, zkušební vzorky omítek
  2. 5. Úterý – příprava horké malty, pokrytí koruny štítové stěny a parapetu okna cihlami, výběr a příprava písku, ruční míchání malty z vápenné kaše, omítání vnitřních stěn hlazenou omítkou
  3. 5. Středa – omítání vnitřních stěn hlazenou omítkou, srovnávání a hlazení, provedení hlazené špalety okna, spárování cihelného zdiva pilířů
  4. 5. Čtvrtek – omítání vnějších stěn hrubou omítkou, příprava plněného nátěru, 1 x nátěr pilířů, provedení výkopu a příprava bednění, položení lemování a podkladních kamenů pro litou podlahu
  5. 5. Pátek – příprava plněného nátěru, 2 x nátěr pilířů, příprava směsi pro litou vápennou podlahu, příprava bednění, lití podlahy, zdobení oblázky
  6. 5. Sobota – 1 x nátěr pilířů, korekce a doplnění detailů, dokončení celku, úklid staveniště, zakončení dílny

 

Pokud to bude celková společenská a bezpečnostní situace umožňovat v průběhu všech dnů se v časech 9:00-12:00 a 13:00-16:00 předpokládá odborný výklad pro zájemce a návštěvníky dílny i možnost praktického zapojení při provádění.

Přednáškový podvečerní program v turistickém infocentru 18:00–19:00

  1. 5. Úterý – Michal Panáček a kol.: Idea vzniku, konstrukční návrh a realizace stavby přístřešku s veřejnou chlebovou pecí
  2. 5. Středa – Jan Válek: Problematika přípravy vápenných pojiv podle historických vzorů
  3. 5. Čtvrtek – Jan Pešta: Stavební vývoj františkánského kláštera v Chebu a jeho postavení v klášterní architektuře českých zemí

 

Dílna i večerní přednášky proběhnou za dodržení všech nezbytných hygienických a preventivních opatření.

 

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku