Oprava božích muk v Podhradu úspěšně dokončena

Navrácení památníku na původní místo proběhlo hladce i přes nepřízeň počasí. Skutečný vzhled zrekonstruovaných božích muk předčil očekávání nejen členů fondu, ale také dárce, pana Stanislava Kučery.  Byl nadšený, že se historikovi Miloši Říhovi podařilo vysvětlit význam písmen A. G.-R-VA., nalezených na původní pískovcové nástavbě, která musela být pro svůj špatný stav vyměněna.  Původně asi součástí božích muk nebyla, na kamenném podstavci  datovaném rokem 1808 stála s největší pravděpodobností socha. Téměř jisté ale je, že písmena na ní napsaná, jsou monogramem jednoho z bývalých vlastníků tehdejšího dvorce Podhrad (Pograth). Byl jím Anton Gabler, Ritter von Adlersfeld. Pocházel ze starého měšťanského rodu, z jehož členů se sice žádný nestal purkmistrem města,  který ale vlastnil v 16. století mnoho dvorů na Chebsku. Jeden z členů rodu, Adam, který byl v Chebu hodnotitelem městských daní (Losungsassessor), v roce 1754 koupil Podhrad (Pograth) za 20.000 zlatých. Po něm následoval Anton Gabler, který byl také vlastníkem dvorce Podhrad (Pograth) a až do roku 1807 magistrální rada města Chebu a člen c. k. ekonomicko-patricijské společnosti v Českém království. Dne 11. 5. 1792 ho Karl Theodor, kurfiřt Bavorský, povýšil do rytířského stavu a císař František II. [císař v letech 1792-1806] povýšení znovu potvrdil 29. 3. 1795; Anton Gabler obdržel diplom a predikát von Adlersfeld.

V okolí opraveného památníku probíhají přípravné práce na další část cyklostezky. Po jejím dokončení bude památník jedním z hezkých míst, kolem kterých cyklisté v našem kraji projíždějí.

TV Západ  - Oprava božích muk v Podhradu u Chebu

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku