Patrimonium pro futuro

S podtitulem společenské ocenění příkladů dobré praxe vyzdvihuje tato cena, udělovaná generální ředitelkou NPÚ pozitivní počiny a příběhy v oblasti památkové péče. Jejím cílem  je zhodnotit co se podařilo a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Ceny jsou udělovány ve čtyřech kategoriích: obnova památky - restaurování, objev - nález roku, prezentace hodnot a záchrana památky. Za rok 2017 byl v kategorii prezentace hodnot územním pracovištěm NPÚ v Lokti nominován Nadační fond historický Cheb s  Prohlídkovou trasou Pod střechami chebských domů  - cesta napříč staletími. Tato trasa  byla zprovozněna díky úsilí městského nadačního fondu, jehož aktivitám ale předcházely dva roky spolupráce města Cheb s územním pracovištěm NPÚ v Lokti na systematickém průzkumu a dokumentaci historických krovů v centru Chebu. Díky týmu nadšených lidí z městského úřadu, který se postupně kolem vznikající prohlídkové trasy vytvořil, mohli včera jejich zástupci na zámku v Jindřichově Hradci převzít cenu za příkladnou prezentaci kulturního dědictví. Cena má podobu diplomu a pamětní plakety a za její udělení je třeba poděkovat všem, kteří ochotně a mnohdy nad rámec svých pracovních povinností pomáhali stvořit produkt, který je dnes nazýván chebským fenoménem. Jsou to lidé, kteří vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují odpovědně k jeho zachování.

Toto ocenění by nás, tedy město Cheb, které vlastníkem památky, mohlo a mělo inspirovat  a podněcovat k dalším pozitivním krokům, směřujícím k využití hodnoty, kterou v sobě komplex historických krovů měšťanských domů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad  nese.

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku