V roce 2018 dostane město Cheb obdivuhodný dar.

27.12.2017

Glajcha - opentlený stromek připevněný na vrchol stavby je znamením, že nastává poslední příležitost prohlédnout si krov domu. Poté už je položena střešní krytina a pouze odborník si umí představit konstrukci a strukturu krovu. Jinak tomu ale bude v případě Gablerova domu, pro nějž v současné době už existuje model. Ten vyrobil mistr tesař Josef Hauer z města Parkstein (okres Neustadt).

Pan Hauer pracoval 45 let jako tesař, a i když už je dávno v důchodu, práce je stále hlavní náplní jeho života. S obdivem a úctou k řemeslnému umění předků, kteří zvládali složité stavby krovů s jednoduchými nástroji, začal vyrábět modely historických krovů. Přesto, že je mu 78 let, stále tráví téměř každý den ve své dílně a jeho modely, obvykle v měřítku 1 : 15, jsou unikátním dokladem vynikající práce tesařů. Mezi nejkrásnější modely, které vytvořil, patří například krov baziliky sv. Martina v Ambergu, Salt House v Regensburgu či zámku Friedrich ve Vohenstraußu.

Pozvání do Chebu

Na pana Hauera a jeho řemeslné umění upozornil Rainer Christoph, z  Förderverein Goldene Straße paní Jitku Šindelářovou, průvodkyni a spolupracovnice městského infocentra v Chebu. Spojení mezi panem Hauerem a zástupkyní Nadačního fondu Historický Cheb Marcelou Brabačovou zprostředkoval pan Juba, partner města Chebu z Waldsassenu, autor mnoha článků o městě Chebu (http://tic.cheb.cz/de/) a zakladatel česko-německého spolku Stammtisch. Tady se prokázala síla dlouhotrvajících přeshračničních přátelských kontaktů. Pan Hauer přijal pozvání do Chebu a poté, co se blíže seznámil s projektem Nadačního fondu Historický Cheb a prošel si prohlídkovou trasu Pod střechami chebských domů, nabídl své zkušenosti s výrobou modelů městu Cheb. Nadační fond měl k dispozici zaměření krovu Gablerova domu, a to bylo panu Haurovi předáno. Práce na pozdně gotickém krovu mu trvala cca dva měsíce a po jejím dokončení pozval zástupkyni nadačního fondu na prohlídku modelu. Ten je skutečně hodný obdivu - do nejmenších detailů propracovaný, sestavený bez použití lepidla či hřebíků, přesně v duchu historické předlohy. V průběhu návštěvy dílny pana Hauera došlo také na otázku nákladů, spojených se stavbou krovu. Pan Hauer se vyjádřil v tom smyslu, že peníze na obživu má a víc jich nepotřebuje. „Člověk musí být pro věc zapálený“, dodal skromně.

Stavbou modelu Gablerova domu však práce pana Hauera neskončila - v této chvíli už má připravený další projekt a to stavbu modelu krovu pozdně gotického kostela Zvěstování Panny Marie, který je součástí Františkánského kláštera v Chebu. Kostel má zachovány krovy pocházející z období 14. až 16. století. Nad presbytářem je to nejstarší známý krov na současném území naší republiky, datovaný dendrochronologicky do roku 1319. V této chvíli se čeká na dodání plánů, podle kterých bude model vyroben. Zaměření krovu již provádí na objednávku oddělení památkové péče města Chebu stavební historik Mgr. Panáček, který zpracovával pasportizaci krovů na chebském náměstí a je také jedním z autorů knihy o krovech městských domů v Chebu.

Můžeme se tedy těšit, že v  roce 2018 k výstavě o historických krovech umístěné ve františkánském klášteře přibydou i výjimečné modely.

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku