Vydali jsme knihu o historických krovech měšťanských domů v Chebu

Publikace autorů Michala Panáčka, Davida Otáhala a Tomáše Kyncla pojednává o blíže o krovech 44 domů na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Představuje výsledky pasportizace krovů, která odhalila zcela výjimečný komplex historických krovů, který nemá obdobu nejen v České republice, ale pravděpodobně ani v Evropě.

Úvod knihy je věnován představení městského nadačního fondu Historický Cheb, který je vydavatelem knihy, vyjádřením odborníků z Národního památkového ústavu, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, informacím o tesařském řemesle a stavebně historickému průzkumu obecně.  Je tu informace o nejstarším datovaném krovu v České republice, který je ukrytý pod střechou kostela chebského františkánského kláštera. U popisu krovů jednotlivých domů nechybí stručná historie a informace o jeho majitelích. V závěru knihy pak čtenáři najdou obrazový slovníček základních konstrukčních principů krovových konstrukcí a zobrazení nejběžnějších tesařských spojů.

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku