Výroba sady výukových dřevěných modelů historických krovů

V rámci projektu ÉTA „ Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví́ prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na přikladu historických krovů“ podpořeném Technologickou agenturou Akademie věd ČR jsou vyráběny výukové dřevěné modely krovů. Záměrem je, aby byly modely provedeny do detailu původních tesařských spojů̊. Modely tak budou věrně simulovat jak konstrukční́ a statické́ fungování skutečných konstrukcí, tak jejich řemeslné provedení.

Při zpracování návrhů pro ověřovací vzorky bylo nutné zvolit vhodné měřítko, aby výsledná velikost modelů odpovídala možnostem výroby a jejich dalšímu způsobu používání. Na přípravě podkladů pro rozebíratelné vzorové modely různých typologických skupin krovů se podíleli stavební historik Michal Panáček, tesař Petr Růžička a stavební inženýr a historik Jiří Bláha.  Společně také navštívili truhlářskou dílnu, kde si prohlédli vyrobený zkušební výukový model. Shodli se, že zvolené výrobní měřítko 1 : 5, kdy skutečná velikost modelu je cca 130 x 150 cm umožňuje řešit množství detailů, které by na modelu menším řešitelné nebyly.

Výroba sady výukových modelů historických krovů úspěšně pokračuje.

 

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku