Vzpomínáme na Antona Harta

Vzpomínáme na Antona Harta

Nadační fond Historický Cheb ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky pořádal na podzim 2019 několik vzpomínkových akcí k připomenutí osobnosti Ing. Antona Harta (narozen 12. června 1914, Nový Hrozňatov – zemřel 15. září 2004, Waldsassen), který se zasloužil o obnovu poutního místa Maria Loreto a byl spoluzakladatelem nadačního fondu.

 

Krátká citace ze slovníku:

Od r. 1990 se Ing Anton Hart cele věnoval pouze záchraně Lorety. Ve Waldsassenu založil Verein zur Erhaltung und Förderung der Wallfahrtskirche Maria Loreto in Altkinsberg, Egerland e. V., uvolnil pozemní stroje i několik zaměstnanců ze své firmy na odklizení metrové vrstvy zbořeného zdiva. Ing. Anton Hart sám také vydatně přispíval finančně a byl hybným motorem výstavby. Denně sledoval postup prací a odstraňoval překážky. Nikdy nepřipomenul, že ve svém rodišti musel zanechat veškerý majetek a odejít. „Narodil jsem se v Rakousko-Uhersku, žil jsem v Československu a teď v Německu, ale jsem Evropan", říkal často. Byl hluboce věřící katolík. Za své zásluhy o záchranu poutního místa a o vytváření přátelských vztahů mezi Čechy a Němci obdržel Ing. Anton Hart řadu vyznamenání: v r. 1994 Spolkový kříž na stuze za zásluhy a Cenu Evropy (Europapreis), v r. 1997 Záslužný kříž I. stupně od presidenta SRN, v r. 1999 cenu Euroregio Egrensis, v r. 2002 byl jmenován čestným občanem města Cheb a v r. 2003 mu papež Jan Pavel II. udělil rytířský kříž papeže sv. Silvestra. V červnu 2004 město Cheb na Loretě odhalilo pamětní desku s textem „K 90. narozeninám Antonínu Hartovi - zachránci Lorety", ke které byla v r. 2005 připojena podobizna Ing. Harta zhotovená akademickým malířem a sochařem Jaroslavem Šindelářem. Téhož roku na návrh českého Spolku Maria Loreto město Cheb pojmenovalo přeshraniční cestu z Mammersreuth do Hrozňatova Stezka Ing. Antona Harta. Ing. Anton Hart zemřel 15. 9. 2004 ve Waldsassenu, kde je pochován v rodinné hrobce.

 

V úterý 10. 9.2019 se uskutečnila v Městské knihovně v Chebu přednáška a vzpomínkový večer na téma Významný rodák Chebska, čestný občan města Chebu a zachránce poutního místa Maria Loreto Ing. Anton Hart. Pozvání na besedu a vzpomínkový večer přijali mimo jiné pamětníci A.Harta, dcera Ulrika a další členové rodiny .

V neděli 15. 9. 2019 v den 15. výročí od úmrtí Antona Harta se uskutečnila bohoslužba v kostele poutního místa Maria Loreto. Účast na bohoslužbě přislíbil i emeritní biskup plzeňské diecéze Mons. František Radkovský.

Dne 27. 10. 2019 v neděli se k připomenutí odkazu Antona Harta uskutečnil koncert v bazilice ve Waldsassenu. Západočeský symfonický orchestr z Mariánských Lázní vystoupil s níže uvedeným programem:

G.F.Händel - Vodní hudba, suita č.1 a č. 2

A.Vivaldi - Stabat Mater pro kontratenor, smyčce a basso continuo

Kontratenor - Jan Mikušek, dirigent a cembalo - Martin Peschík

Vstupné na koncert bylo dobrovolné a výtěžek byl věnován na další obnovu a provoz zachráněné památky a další činnost nadačního fondu.

 

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku