Chebské krovy byly nominovány na Památku roku

Na setkání členů Karlovarské sekce Sdružení historických sídel a měst Čech, Moravy a Slezska (dále SHSČMS) dne 1.2.2018 byl projekt Nadačního fondu Historický Cheb nominován za Karlovarský kraj do celorepublikové soutěže pořádané SHSČM na titul Památka roku.

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Soutěž má dvě kategorie, rozlišené dle výše investovaných prostředků, projekt krovů byl nominován v kategorii do 2 mil Kč bez DPH. Ve stejné kategorii zvítězila i rekonstrukce měšťanského domu čp. 508 na náměstí v Chebu, ten byl Památkou roku jmenován v roce 2014.

 Soutěž je dvoukolová. V prvním kole se rozhoduje o vítězných projektech v krajích, které pak postoupí do kola celorepublikového. V něm vítěze vybere celostátní komise složená ze zástupců SHSČMS, Asociace krajů a NPÚ. Mezi kritéria, podle kterých hodnotitelé rozhodují, patří kvalita projektu, tzn., zda a jak kvalitně byl projekt zpracován, zda zvýraznil památkovou, architektonickou nebo urbanistickou hodnotu objektu nebo souboru. Další kritériem je kvalita realizace projektu. Tam projekt krovů získává především na vhodném postupném uvádění historického souboru krovů do provozu, kterým byla nově zřízená prohlídková trasa pro veřejnost. Tím byl naplněn požadavek vhodného využití památky, které zároveň jedinečným způsobem přispívá k oživení cestovního ruchu.

Je to další krok na cestě k tomu, aby chebské historické krovy byly fenoménem nejen chebským, ale i národním a v budoucnosti i evropským.

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku

Souvisí s projektem

2018

Patrimonium pro futuro

Patrimonium pro futuro

Preis des Nationalen Denkmalinstituts für die Stadt Cheb

 

Více
Patrimonium pro futuro

Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu pro město Cheb

 

Více