Výstava Historické krovy Chebu a Hofu - tesařská tradice napříč hranicemi

13. června 2019 se konala slavnostní prezentace výstavy „Historické krovy měst Cheb a Hof – tesařská tradice napříč hranicemi“, na kterou veřejnost zvalo město Cheb a městský Nadační fond Historický Cheb.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie na Františkánském náměstí v Chebu se sešlo kolem šedesáti příznivců této unikátní památky, mezi nimi představitelé města Cheb a Hof, členové správní rady nadačního fondu, dárce modelu krovu františkánského kostela, tesařský mistr Josef Hauer z Parksteinu, vynikající překladatel odborných textů o krovech PhDr. Jindřich Noll, průvodci prohlídkové trasy Pod chebskými střechami, zástupci památkové péče z Chebu a další. V úvodu zaznělo poděkování všem, kteří městu Cheb a jeho nadačnímu fondu umožnili tuto mimořádnou památku dále zkoumat a hledat souvislosti i za hranicemi u našich německých sousedů. Podobu a zajímavosti nejstaršího krovu v České republice, 700 let starého krovu presbytáře františkánského kláštera v Chebu a nejstaršího krovu v Hofu, téměř 600 let starého krovu nad východním křídlem kláštera klarisek pak představil stavební historik Michal Panáček. Seznámil přítomné s historickým propojením obou klášterů a na jeho základě pak vyslovil i hypotézu o možné spolupráci tehdejších tesařských mistrů při stavbě krovů těchto budov.

Po skončení odborné přednášky vznášeli přítomní konkrétní dotazy u modelu krovu a ještě i v křížové chodbě při společenském rautu. Závěrečná bohatá diskuze zúčastněných nás znovu ujistila, že postup města v prezentování tak jedinečné památky jako jsou chebské historické krovy, se ubírá správným směrem. 

 

Krov z roku 1319

Nad presbytářem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chebu je zachován nejstarší známý krov na současném území české republiky datovaný dendrochronologicky do roku 1319. Jde o řadový vrcholně středověký krov s jednou úrovní hambalků a dvojicí patních vzpěr druhotně podélně provázaný věšadlovými vazbami s dvojitými stojatými stolicemi ve dvou úrovních.

Principem jeho původní konstrukce bylo původně dvacet stejných příčných vazeb ve tvaru přibližně rovnostranného trojúhelníka, ztužených v každém rohu vzpěrou a mezi sebou nijak neprovázaných, řazených v přibližně stejných rozestupech za sebou. Základní tvar původního krovu má rozpon cca 10, 5 m a délku přibližně 20 metrů, na východní straně je zakončený trojbokým závěrem.

 

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku

Souvisí s projektem

2019

Mezinárodní konference odborníků na historické krovy

Mezinárodní konference odborníků na historické krovy

V rámci mezinárodního projektu „Historické krovy měst Cheb a Hof – tesařská tradice napříč hranicemi“ se v Kulturním centru Svoboda v Chebu ve dnech 17. – 19. října 2019 konalo konferenční setkání odborníků na historické krovy. Ti se sešli, aby diskutovali o možnostech vhodné prezentace a šetrného zpřístupňování historických krovů v různých typech objektů.

 

Více