Přístřešek s pecí

Přístřešek s obecní pecí

V komunitní zahradě na Májové ulici stojí nová stavba – přístřešek s obecní pecí. Stavba, kterou Nadační fond Historický Cheb zahájil v říjnu 2019, je téměř dokončená.

Její historie je zajímavá, na jejím počátku byl projekt, kterým chtěl fond společně s městem Cheb oslavit 700 let od vzniku nejstaršího krovu v Čechách. Ten je možné najít nad presbytářem františkánského kláštera v Chebu. Replika tohoto krovu vyrostla v září roku 2019 v průběhu tesařského workshopu na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Postavenou repliku krovu jsme nechtěli po skončení tesařské dílny někde uložit, hledali jsme další využití. A tak se stala součástí přístřešku. Ten měl stát nejprve na chebských šancích, poté v areálu hradu. Když se však objevila možnost získat ještě další přidanou hodnotu v podobě pece, přesunula se celá stavba kvůli provozování pece v budoucnosti do komunitní zahrady.

Přístřešek v sobě skrývá několik unikátů – jak jsme už řekli, jeho krov je replikou nejstaršího krovu v Čechách nacházejícího se nad presbytářem františkánského kostela v Chebu.

Pec postavená starým způsobem z pálených cihel nemá komín, takže topení, vymetání i sázení chleba se uskutečňuje pouze čelními dvířky. Tento typ pece pochází z doby renesance, způsob pečení se od té doby nijak nezměnil. S cihlami, ze kterých je pec postavená, je spojena skutečnost, významná především pro samotný nadační fond. Cihly, ze kterých je pec postavená, pocházejí ze Starého Hrozňatova z bývalé cihelny pana Harta. Anton Hart, zachránce poutního místa Maria Loreto a čestný občan města Chebu, věnoval v roce 2005 městu finanční dar, a ten se stal základním jměním nově založeného nadačního fondu. V dobrém se nám tedy v této stavbě potkává minulost se současností.

Zda je pec přidanou hodnotou přístřešku s replikou nejstaršího krovu v republice nebo je tomu naopak, je věcí názoru, dohromady ovšem vytváří místo, které se stane centrem setkávání a to nejen chebských pekařů. Ti se spojili do nového spolku chebských pekařů se jménem CH(L)EBÁCI,v jehož čele stojí Libor Matoušek.

Na jaře dostane přístřešek novou omítku, pec bude vypálena a spolek CH(l)ebáci zahájí pečení.

Těšíme se, že se Nadační fond Historický Cheb touto akcí stane iniciátorem nové tradice v našem městě a že se s vámi potkáme v komunitní zahradě u dobrého chleba.

 

 

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku

Souvisí s projektem

2019

Omítková dílna

Omítková dílna

Záměr: omítnutí stěn přístřešku s chlebovou pecí, jehož střechu nese zmenšená replika pěti příčných vazeb nejstaršího krovu v ČR postaveného nad presbytářem františkánského kostela Zvěstování Panny Marie v Chebu v roce 1319

 

Více
Tesařská dílna v Chebu na náměstí.

Tesařská dílna v Chebu na náměstí.

Tesařské řemeslo v Chebu na náměstí. S původním nářadím a tradičním způsobem vznikla replika nejstaršího krovu. Účastníci viděli středověkou geometrii, ruční sekání trámů, sroubení a vztyčení krovu.

 

Více